Η υλοποίηση της επένδυσης Βήμα-Βήμα

1ο Βήμα : Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο βήμα είναι η λήψη της απόφασης ανάληψης του franchise. Η πηγαία επιχειρηματικότητα  του υποψηφίου franchisee θα ενισχυθεί από 3 τουλάχιστον συναντήσεις με τους Συνεργάτες μας. Στις συναντήσεις αυτές θα αναλυθεί πλήρως το εκπαιδευτικό μοντέλο του Κέντρου Μελέτης και η επενδυτική μας πρόταση.
Στις συναντήσεις αυτές θα γνωρίσει και παλαιότερους franchisee’ s, από τους οποίους θα ενημερωθεί για την εξέλιξη του δικού τους Κέντρου Μελέτης.
Μετά από τον κύκλο αυτών των συναντήσεων θα είναι έτοιμος να αποφασίσει για το άνοιγμα του δικού του Κέντρου Μελέτης.

2ο Βήμα : Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

O υποψήφιος franchisee σε μια νέα σύναντηση θα ενημερωθεί αναλυτικά για τους όρους της σύμβασης franchise και θα παραλάβει αντίγραφο της σύμβασης. Το αντίγραφο θα μπορεί να το κρατήσει 15 ημερολογιακές ημέρες για να το μελετήσει και να συμβουλευτεί κατάλληλα. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα οριστεί νέα συνάντηση, στην οποία και αφού τα 2 μέρη, Franchisor (εκπρόσωπος του Κέντρου Μελέτης) - Υποψήφιος franchisee, συμφωνήσουν πλήρως θα υπογραφεί η σύμβαση franchise.

3ο Βήμα : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στην περίπτωση ανοίγματος Κέντρου Μελέτης η επιλογή της γεωγραφικής περιοχής αποτελεί συνδυασμό της προσωπικής επιλογής του franchisee και αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή. Από τη πλευρά μας αφού λάβουμε υπόψη την προσωπική επιλογή του franchisee, στη συνέχεια θα προβούμε σε ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της περιοχής (κοινωνική διαστρωμάτωση, μέσο μηνιαίο εισόδημα και αγοραστική δύναμη κατοίκων περιοχής, μαθητικό δυναμικό κλπ.) και από κοινού θα οριστικοποιήσουμε την γεωγραφική περιοχή, στην οποία ο franchisee, θα λειτουργήσει δικό του Κέντρο Μελέτης.

4o Βήμα : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

Σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα η επιλογή της θέσης, στην οποία θα λειτουργεί η επιχείρηση, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο επιτυχίας του εγχειρήματος.  Το συγκεκριμένο βήμα απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να φέρει αποτέλεσμα, επειδή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς στην συγκεκριμένη περιοχή, για να εντοπιστεί ο καταλληλότερος χώρος για την ίδρυση του Κέντρου Μελέτης. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει:

 • εκτίμηση της καταλληλότητας του ακινήτου (προδιαγραφές αδειοδότησης),
 • διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη (ύψος ενοικίου),
 • εξέταση των όρων του μισθωτηρίου και
 • υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον franchisee.  

5ο Βήμα : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση του franchisee πραγματοποιείται τόσο από στελέχη του πιλοτικού Κέντρου Μελέτης, όσο και από ειδικούς συνεργάτες και αφορά:

 • σεμινάριο ενεργειών για το άνοιγμα του Κέντρου Μελέτης,
 • σεμινάριο ενημέρωσης εγχειριδίου λειτουργιών του Κέντρου Μελέτης,
 • σεμινάριο οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης του Κέντρου Μελέτης,
 • εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε θέματα Συμβουλευτικής Γονέων, Διδακτικής Μαθημάτων, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Εφαρμογών και
 • συνεχής Eκπαίδευση και δυναμική υποστήριξη του Franchisee σε θέματα οργάνωσης, πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
 • συνεχής εκπαίδευση & επιμόρφωση του προσωπικού σε τεχνικές διδασκαλίας και επικοινωνίας.

6ο Βήμα : ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρχικά ο franchisee μεριμνά στον χώρο που θα λειτουργήσει το Κέντρο Μελέτης για τον:

 • σχεδιασμό (σύμφωνα με τα πρότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια),
 • κατασκευή των εγκαταστάσεων και
 • δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (Επίπλωση, Εποπτικά μέσα κλπ.).

Και στην συνέχεια μεριμνά με τη βοήθεια μας για την:

 • εξεύρεση του κατάλληλου εκπαιδευτικού Προσωπικού και
 • φροντίζει για τον σχεδιασμό της διαφημιστικής προβολής των εγκαινίων του Κέντρου Μελέτης (Grand Opening).

Βασικός σκοπός μας είναι η επιλογή, η εκπαίδευση και η υποστήριξη ικανών και επιτυχημένων Συνεργατών που έχουν την επιθυμία και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν το σύστημα franchise που έχουμε αναπτύξει, έτσι ώστε η επίτευξη των κοινών στόχων να είναι απόλυτα διασφαλισμένη!
Το σύστημα franchise παρέχει σε κάθε νέο μέλος όλες εκείνες τις γνώσεις και διαδικασίες, που θα καταστήσουν το Κέντρο Μελέτης κερδοφόρο, επιτυχημένο και ανταγωνιστικό !