Τα Πλεονεκτήματα της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα»

Η πρόταση μας αφορά την δημιουργία Kέντρου Mελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου, το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα, είτε εντός υπάρχοντος εκπαιδευτηρίου (shop in shop).
Το πρότυπο κέντρο μελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου, που προτείνουμε, είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για το καθημερινό διάβασμα και την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων, στον οποίο ο Συνεργάτης εφαρμόζοντας τη συνολική μας πρόταση, κατακτά την επιχειρηματική καταξίωση.

Η επιτυχία εξασφαλίζεται με την:

  • χρήση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων (test) εύρεσης του μαθησιακού τύπου του μαθητή,
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς επιστήμονες,
  • εφαρμογή Καινοτόμου προσέγγισης της διαδικασίας μάθησης,
  • χρήση εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης,
  • χρήση συνδυαστικών τεχνικών για όλους τους μαθησιακούς τύπους,
  • χρήση ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για ευρύτερη κατάκτηση της γνώσης,
  • χρήση πρωτοποριακής μεθόδου αξιολόγησης και επιβράβευσης της εξελικτικής πορείας των μαθητών, 
  • εφαρμογή εκμάθησης τρόπων διαβάσματος, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικού πνεύματος, συνετής διαχείρισης χρόνου, ενεργητικότητας,
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (ομαδικότητα, συνεργασία),
  • εφαρμογή συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών.

Η απλοποίηση της πολύπλοκης διαδικασίας της μάθησης με καινοτόμες τεχνικές, η ενεργοποίηση του μαθητή στο πώς να μελετά, η αυτονόμηση του και η ενίσχυση της διάθεσης του για μάθηση, τον οδηγεί τελικά στο  να μάθει να μελετά έξυπνα !

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Google Analytics

Τα cookies τα οποία έχουμε στην κατοχή μας από τους επισκέπτες του site learnsmart.gr χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάλυσης επισκεψιμότητας μέσα από την σελίδα analytics.google.com

Analytics

Advertising

Analytics

Other