Τα Πλεονεκτήματα της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα»

Η πρόταση μας αφορά την δημιουργία Kέντρου Mελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου, το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα, είτε εντός υπάρχοντος εκπαιδευτηρίου (shop in shop).
Το πρότυπο κέντρο μελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου, που προτείνουμε, είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για το καθημερινό διάβασμα και την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων, στον οποίο ο Συνεργάτης εφαρμόζοντας τη συνολική μας πρόταση, κατακτά την επιχειρηματική καταξίωση.

Η επιτυχία εξασφαλίζεται με την:

  • χρήση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων (test) εύρεσης του μαθησιακού τύπου του μαθητή,
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς επιστήμονες,
  • εφαρμογή Καινοτόμου προσέγγισης της διαδικασίας μάθησης,
  • χρήση εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης,
  • χρήση συνδυαστικών τεχνικών για όλους τους μαθησιακούς τύπους,
  • χρήση ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για ευρύτερη κατάκτηση της γνώσης,
  • χρήση πρωτοποριακής μεθόδου αξιολόγησης και επιβράβευσης της εξελικτικής πορείας των μαθητών, 
  • εφαρμογή εκμάθησης τρόπων διαβάσματος, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικού πνεύματος, συνετής διαχείρισης χρόνου, ενεργητικότητας,
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (ομαδικότητα, συνεργασία),
  • εφαρμογή συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών.

Η απλοποίηση της πολύπλοκης διαδικασίας της μάθησης με καινοτόμες τεχνικές, η ενεργοποίηση του μαθητή στο πώς να μελετά, η αυτονόμηση του και η ενίσχυση της διάθεσης του για μάθηση, τον οδηγεί τελικά στο  να μάθει να μελετά έξυπνα !