Εκπαιδευτική ρομποτική

Εκπαιδευτική ρομποτική είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές, μυούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ρομπότ.
Ρομπότ ονομάζεται κάθε μηχανική συσκευή που μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες.  Το ρομπότ μπορεί να δράσει είτε απευθείας ελεγχόμενο από τον άνθρωπο, είτε αυτόνομα ελεγχόμενο από προγραμματισμένο υπολογιστή. Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική.
Ο Έλληνας φιλόσοφος και μηχανικός από τον Τάραντα Αρχύτας, εικάζεται ότι κατασκεύασε ένα μηχανικό περιστέρι. Αυτό είναι το πρώτο καταγεγραμμένο ρομπότ της Ιστορίας.
To 2016 κατασκευάστηκε, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ (Kengoro) που κάνει πους-απς και ιδρώνει.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί  μια σύγχρονη και δυναμική μέθοδο Μάθησης, η οποία:

 • προάγει την ομαδικότητα, την καινοτομία, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη δεξιοτήτων (διαχείριση χρόνου, επικοινωνίας, λεκτικές δεξιότητες, νόησης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων), αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών.
 • βοηθά στην κατανόηση πολλών φυσικών & χημικών φαινομένων, μαθηματικών εννοιών και στην άντληση ιστορικών στοιχείων.
 • ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος & ωθεί τους μαθητές να προτείνουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις,
 • παρέχει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία και τους δίνει την πρακτική δυνατότητα να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 • καθιστά την μάθηση βιωματική και εστιάζει στην ελεύθερη έκφραση, στην δημιουργικότητα, στην φαντασία, στην προσωπικότητα κάθε μαθητή (ενδιαφέροντα, κλίσεις, ταλέντα) και δίνει σε αυτόν τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να «μαθαίνει» μέσα από συνδυασμένες τεχνικές.
 • καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και οδηγεί στη δημιουργική συνεργασία.
 • διευκολύνει στην οργάνωση σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης και ολοκλήρωσης  σύνθετων  εργασιών (διαθεματικά project).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στα Κέντρα Μελέτης «Μαθαίνω Έξυπνα» πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:

1ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι το FIRST® LEGO® League Discover, κατάλληλο για την προσχολική ηλικία (4-6 ετών).
2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι το FIRST® LEGO® League Explore, κατάλληλο για μαθητές Α΄ & Β΄ δημοτικού (6-8 ετών).
3ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι το FIRST® LEGO® League Super Explore, κατάλληλο για μαθητές Γ΄ & Δ΄ δημοτικού (8-10 ετών).
4ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι το FIRST® LEGO® League Challenge, κατάλληλο για μαθητές Ε΄ - ΣΤ΄ δημοτικού (10-12 ετών).
5ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι το FIRST® LEGO® League Programming Challenge, κατάλληλο για μαθητές Ε΄ - ΣΤ΄ Γυμνασίου (12-16 ετών).

ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

 • Οι μαθητές του 1ου εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής, μπορούν να πάρουν μέρος στο φεστιβάλ FIRST® LEGO® League Discover.
 • Οι μαθητές του 2ου & 3ου εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής, μπορούν να πάρουν μέρος στο φεστιβάλ FIRST® LEGO® League Explore.
  Με την ολοκλήρωση των φεστιβάλ στους μαθητές απονέμονται μετάλλια συμμετοχής
 • Οι μαθητές του 4ου & 5ου  εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής, μπορούν να πάρουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής FIRST® LEGO® League Challenge.