Εκπαιδευτική ρομποτική

Εκπαιδευτική ρομποτική είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές, μυούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ρομπότ.
Ρομπότ ονομάζεται κάθε μηχανική συσκευή που μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες.  Το ρομπότ μπορεί να δράσει είτε απευθείας ελεγχόμενο από τον άνθρωπο, είτε αυτόνομα ελεγχόμενο από προγραμματισμένο υπολογιστή. Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική.
Ο Έλληνας φιλόσοφος και μηχανικός από τον Τάραντα Αρχύτας, εικάζεται ότι κατασκεύασε ένα μηχανικό περιστέρι. Αυτό είναι το πρώτο καταγεγραμμένο ρομπότ της Ιστορίας.
To 2016 κατασκευάστηκε, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ (Kengoro) που κάνει πους-απς και ιδρώνει.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί  μια σύγχρονη και δυναμική μέθοδο Μάθησης, η οποία:

  • προάγει την ομαδικότητα, την καινοτομία, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη δεξιοτήτων (διαχείριση χρόνου, επικοινωνίας, λεκτικές δεξιότητες, νόησης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων), αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών.
  • βοηθά στην κατανόηση πολλών φυσικών & χημικών φαινομένων, μαθηματικών εννοιών και στην άντληση ιστορικών στοιχείων.
  • ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος & ωθεί τους μαθητές να προτείνουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις,
  • παρέχει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία και τους δίνει την πρακτική δυνατότητα να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
  • καθιστά την μάθηση βιωματική και εστιάζει στην ελεύθερη έκφραση, στην δημιουργικότητα, στην φαντασία, στην προσωπικότητα κάθε μαθητή (ενδιαφέροντα, κλίσεις, ταλέντα) και δίνει σε αυτόν τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να «μαθαίνει» μέσα από συνδυασμένες τεχνικές.
  • καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και οδηγεί στη δημιουργική συνεργασία.
  • διευκολύνει στην οργάνωση σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης και ολοκλήρωσης  σύνθετων  εργασιών (διαθεματικά project).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στοκέντρο Μελέτης που λειτουργεί με την μέθοδο «Μαθαίνω Έξυπνα»πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματαΕκπαιδευτικής Ρομποτικής
1. Λιλιπούτειοι Μηχανικοί - Απευθύνεται σε παιδιά 4-6 ετών
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα αξιοποιήσουν την περιέργεια και την εφευρετικότητα τους!  Το μάθημα είναι διαδραστικό και τα παιδιά αγγίζοντας το υλικό (LEGO), αποκτούν κατασκευαστικές ικανότητες, μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα χρώματα, ανακαλύπτουν τρόπους να εκφράζονται και να συνεργάζονται.
Προβλέπονται κατασκευές καθημερινότητας, όπως ζώα, οχήματα, ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και κατασκευές βγαλμένες από την φαντασία των ίδιων των παιδιών!
2. Νέοι Μηχανικοί - Απευθύνεται σε μαθητές 6-8 ετών (Α και Β Δημοτικού)
Τα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών κατασκευάζουν «απλές μηχανές», με τα τουβλάκια LEGO. Με τον τρόπο αυτό συναρμολογώντας τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες, κατανοούν τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής. Επίσης  κατανοούν διασκεδάζοντας, τα φυσικά μεγέθη της Μηχανικής (ταχύτητα, δύναμη, ροπή, τριβή, έργο..)
3. STEM in Action - Απευθύνεται σε μαθητές 8-10 ετών (Γ’ και Δ’ Δημοτικού)
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί». Όντας οπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια οι μικροί μηχανικοί είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Η σωστή δομή μιας κατασκευής, η μετάδοση κίνησης και το μηχανικό πλεονέκτημα είναι πλέον έννοιες οικείες.
4.  LEGO WeDo 2.0 - Απευθύνεται σε μαθητές 10-12 ετών (E’ – ΣΤ’ Δημοτικού)
Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής με LEGO WEDO 2.0 είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές της Ε & ΣΤ τάξης του δημοτικού, όπου μέσω της ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που θα αλληλοεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!