Εκπαιδευτική πρόταση

Το «μαθαίνω έξυπνα» είναι μια νέα, ποιοτική και ολοκληρωμένη μέθοδος εκπαίδευσης για κέντρα μελέτης Δημοτικού & Γυμνασίου.
Γεννήθηκε μέσα από τη διαπίστωση ότι ο συνηθέστερος ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια ενός μαθητή να επιτύχει στο σχολείο είναι η ανεπαρκής και αποσπασματική μελέτη στο σπίτι. Ο τρόπος που θα οργανώσει ένα παιδί / ένας έφηβος το διάβασμά του παίζει καταλυτικό ρόλο όχι μόνο στην επίδοσή του στο σχολείο, αλλά κυρίως στην εικόνα και στη σχέση που θα αναπτύξει με τη μάθηση γενικότερα.

“Εάν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε μάλλον πρέπει να διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει”

Ignacio Nacho Estrada

Φιλοσοφια

Η φιλοσοφία της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα» βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κατ’ επέκταση, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν, με διαφορετικούς τρόπους και επιστρατεύοντας το δικό τους, μοναδικό στυλ μάθησης.

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» εγγυάται ότι με την χρήση αναγνωρισμένων και σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων, σύγχρονών τεχνικών διδασκαλίας και την άμεση καθοδήγηση και τον έλεγχο έμπειρων – ειδικευμένων παιδαγωγών βελτιώνει την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία των μαθητών δίνοντάς τους παράλληλα κίνητρο για ακόμα μεγαλύτερη μελέτη και εμβάθυνση στα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  • που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις σχολικές τους υποχρεώσεις και έχουν χαμηλές επιδόσεις,
  • που δεν γνωρίζουν πώς να διαβάσουν μόνοι τους σωστά και αποτελεσματικά τα μαθήματα του σχολείου τους,
  • που επιθυμούν να ανακαλύψουν τον τρόπο να «μαθαίνουν έξυπνα», μεθοδικά και να αριστεύσουν,
  • που έχουν εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι θέλουν αφενός να έχουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους και αφετέρου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι σωστά και κατάλληλα προετοιμασμένα στο σχολείο τους,
  • που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν να ανακτήσουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα σχολικά τους μαθήματα.