Επαφή μαζί μας

Διαρκώς αναζητούμε άτομα με φιλοδοξίες, επιχειρηματικές ικανότητες, εκπαιδευτικό όραμα και διάθεση επιτυχίας, για να αναλάβουν την διεύθυνση του δικού τους Κέντρου Μελέτης στην κατάλληλη γεωγραφική περιοχή.

Αν θέλεις
 • Να διευθύνεις την δική σου Επιχείρηση λειτουργώντας ως Ελεύθερος Επιχειρηματίας,
 • Να εφαρμόζεις Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
 • Να θέλεις να δοκιμάζεις Νέες Ιδέες στο χώρο της Εκπαίδευσης και
 • Να κατακτάς Στόχους τους οποίους είχες ονειρευτεί
Και διαθέτεις
 • Αγάπη για την Εκπαίδευση,
 • Επικοινωνιακή Ικανότητα και Εργατικότητα,
 • Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες,
 • Δυνατότητα καταννόησης κοινωνικών θεμάτων,
 • Ομαδικό Πνεύμα,
 • Ισχυρό Κίνητρο για Διάκριση,
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής με δυνατότητα απασχόλησης στην Εκπαίδευση,

Τότε....
Είσαι ο ιδανικός Συνεργάτης για να υλοποιήσει την εκπαιδευτική μας πρόταση, που είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας, εντατικής έρευνας και προσφέρει μια νέα δυναμική στο χώρο των Κέντρων Μελέτης, με βάθος χρόνου και όραμα, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση στον Επιχειρηματία - Εκπαιδευτικό.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου η Εκπαίδευση αποτελεί έναν παραδοσιακό επιχειρηματικό χώρο με παρόν, παρελθόν και κυρίως μέλλον.

Επειδή είμαστε πάντα στην αναζήτηση Συνεργατών με φιλοδοξίες, ικανότητες και διάθεση επιτυχίας, θα είμαστε στη διάθεση σου να συζητήσουμε το ενδεχόμενο της συνεργασίας σου μαζί μας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Franchise

  Δώστε σύντομη περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της επένδυσης (δημιουργία, στελέχωση, διαχείριση του εκπαιδευτηρίου, καθώς και τον τρόπο οικονομικής διευθέτησης του όλου επιχειρηματικού πλάνου). Συμπληρώστε με ν την σωστή απάντηση.

  1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ

  1) ΕΔΡΑ: Το Κέντρο Μελέτης πρόκειται να στεγαστεί σε

  2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση, υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση του Κέντρου Μελέτης θα πραγματοποιείται από

  Στην περίπτωση διαχείρισης από νομικό πρόσωπο (εταιρία), συμπληρώστε κατάλληλα:

  3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Το απαιτούμενο για την επένδυση κεφάλαιο θα καλυφθεί :  Διαβάστε την εδώ