Ρόλος εκπαιδευτικού

Βασικός συντελεστής για την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα» στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο Εκπαιδευτικός - Παιδαγωγός.

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, που μπορεί να συναντήσει ο Εκπαιδευτικός καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύψει, παρέχει ολοκληρωμένη επιμόρφωση, καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στον εκπαιδευτικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο σημαντικό έργο του.


Ο Εκπαιδευτικός που στελεχώνει τα Κέντρα Μελέτης και εργάζεται για την υλοποίηση της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα» οφείλει:

 • να έχει συναίσθηση του ρόλου και του έργου του,
 • να αγαπά το επάγγελμά του,
 • να είναι επιστημονικά καταρτισμένος (να κατέχει, δηλαδή, γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως ψυχολογία του παιδιού, εξελικτική ψυχολογία, κ.ά).

Ο Εκπαιδευτικός ως Παιδαγωγός είναι απαραίτητο να συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά της προσωπικότητας:

 • ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
 • ευγένεια
 • υπομονή και επιμονή
 • καταδεκτικότητα
 • ειλικρίνεια
 • αντικειμενικότητα
 • κοινωνικότητα
 • δικαιοσύνη
 • αισιοδοξία
 • ενθουσιασμός
 • κέφι, χιούμορ και κυρίως
 • σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού και γενικότερα αγάπη προς το παιδί.

“Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός δασκάλου είναι να μπορέσει να πει: Τα παιδιά πλέον εργάζονται σαν να μην υπάρχω ανάμεσά τους”

Maria Montessori

Όραμά του Εκπαιδευτικού, που εφαρμόζει τη μέθοδο «μαθαίνω έξυπνα», είναι να διδάξει τρόπους αποτελεσματικής μελέτης και αυτονομίας στους μαθητές!

Ο ρόλος του είναι:

 • Καθοδηγητικός
 • Ενθαρρυντικός
 • Συμβουλευτικός
 • Υπεύθυνος

Οι αρμοδιότητες του είναι:

 • να σχεδιάσει το εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης βάσει του μαθησιακού προφίλ του μαθητή,
 • να διδάσκει τεχνικές- στρατηγικές μάθησης υποστηρίζοντας τον μαθητή στην καθημερινή του προσπάθεια για να μάθει να μελετά με τον τρόπο που του ταιριάζει,
 • να μαθαίνει το παιδί (ιδίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού) και τον έφηβο να οργανώνει τη μελέτη του ώστε να είναι αποδοτική και όσο το δυνατόν λιγότερο κουραστική,
 • να βοηθά το μαθητή να θέτει μαθησιακούς στόχους και να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του,
 • να ενθαρρύνει τη θετική συμπεριφορά του μαθητή μέσω του συστήματος επιβράβευσης που παρέχει η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα»,
 • να ελέγχει καθημερινά και συστηματικά την εξέλιξη των μαθητών,
 • να υποστηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές με αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ μελέτης, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας,
 • να ενημερώνει συμβουλευτικά τους γονείς για την σχολική πορεία των μαθητών,
 • να αντιμετωπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν οι μαθητές και κυρίως
 • να κάνει την πορεία προς τη γνώση και τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία, αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Google Analytics

Τα cookies τα οποία έχουμε στην κατοχή μας από τους επισκέπτες του site learnsmart.gr χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάλυσης επισκεψιμότητας μέσα από την σελίδα analytics.google.com

Analytics

Advertising

Analytics

Other