Ρόλος εκπαιδευτικού

Βασικός συντελεστής για την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα» στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο Εκπαιδευτικός - Παιδαγωγός.

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, που μπορεί να συναντήσει ο Εκπαιδευτικός καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύψει, παρέχει ολοκληρωμένη επιμόρφωση, καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στον εκπαιδευτικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο σημαντικό έργο του.


Ο Εκπαιδευτικός που στελεχώνει τα Κέντρα Μελέτης και εργάζεται για την υλοποίηση της μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα» οφείλει:

 • να έχει συναίσθηση του ρόλου και του έργου του,
 • να αγαπά το επάγγελμά του,
 • να είναι επιστημονικά καταρτισμένος (να κατέχει, δηλαδή, γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως ψυχολογία του παιδιού, εξελικτική ψυχολογία, κ.ά).

Ο Εκπαιδευτικός ως Παιδαγωγός είναι απαραίτητο να συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά της προσωπικότητας:

 • ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
 • ευγένεια
 • υπομονή και επιμονή
 • καταδεκτικότητα
 • ειλικρίνεια
 • αντικειμενικότητα
 • κοινωνικότητα
 • δικαιοσύνη
 • αισιοδοξία
 • ενθουσιασμός
 • κέφι, χιούμορ και κυρίως
 • σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού και γενικότερα αγάπη προς το παιδί.

“Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός δασκάλου είναι να μπορέσει να πει: Τα παιδιά πλέον εργάζονται σαν να μην υπάρχω ανάμεσά τους”

Maria Montessori

Όραμά του Εκπαιδευτικού, που εφαρμόζει τη μέθοδο «μαθαίνω έξυπνα», είναι να διδάξει τρόπους αποτελεσματικής μελέτης και αυτονομίας στους μαθητές!

Ο ρόλος του είναι:

 • Καθοδηγητικός
 • Ενθαρρυντικός
 • Συμβουλευτικός
 • Υπεύθυνος

Οι αρμοδιότητες του είναι:

 • να σχεδιάσει το εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης βάσει του μαθησιακού προφίλ του μαθητή,
 • να διδάσκει τεχνικές- στρατηγικές μάθησης υποστηρίζοντας τον μαθητή στην καθημερινή του προσπάθεια για να μάθει να μελετά με τον τρόπο που του ταιριάζει,
 • να μαθαίνει το παιδί (ιδίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού) και τον έφηβο να οργανώνει τη μελέτη του ώστε να είναι αποδοτική και όσο το δυνατόν λιγότερο κουραστική,
 • να βοηθά το μαθητή να θέτει μαθησιακούς στόχους και να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του,
 • να ενθαρρύνει τη θετική συμπεριφορά του μαθητή μέσω του συστήματος επιβράβευσης που παρέχει η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα»,
 • να ελέγχει καθημερινά και συστηματικά την εξέλιξη των μαθητών,
 • να υποστηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές με αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ μελέτης, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας,
 • να ενημερώνει συμβουλευτικά τους γονείς για την σχολική πορεία των μαθητών,
 • να αντιμετωπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν οι μαθητές και κυρίως
 • να κάνει την πορεία προς τη γνώση και τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία, αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.