ΦΟΡΜΑ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Summer Camp 2023

    Σημειώστε με ν την/τις περίοδο/ους για την οποία/ες ενδιαφέρεστε:

    Η κράτηση οριστικοποιείται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και θα πρέπει να γίνει, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της/των περιόδου/ων, για την οποία/ες ενδιαφέρεστε!

    Διαβάστε την εδώ

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ