Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις για την εκπαίδευση των παιδιών αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (υπολογιστής, laptop, διαδίκτυο) με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου να έχουν μια ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία μελέτης, να μαθαίνουν «έξυπνα»…

Για να το πετύχει αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές, που την εφαρμόζουν στη μελέτη τους, να έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο ψηφιακό υλικό, παράλληλα με το κατάλληλο έντυπο υποστηρικτικό υλικό καθώς και με την διαρκή επίβλεψη και υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών.

Τι είναι η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «μαθαίνω έξυπνα»;

Αποτελεί το πλήρες αξιόπιστο και λειτουργικό «εργαλείο» ψηφιακής υποβοήθησης μελέτης στην Ελλάδα με πλούσιο ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο για κάθε μαθησιακό τύπο σύμφωνα με την θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης. Ο μαθητής που εισάγεται στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτόνομα και απρόσκοπτα πλήρη ανάλυση της θεωρίας και των ασκήσεων των σχολικών εγχειριδίων, καθώς και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας σε όλα τα βασικά μαθήματα για την καλύτερη εμβάθυνση και αφομοίωση της σχολικής ύλης. Πέρα από την ανάλυση των σχολικών βιβλίων σε κάθε μάθημα υπάρχει πλήθος εξωσχολικών ασκήσεων και quiz για να καλυφθούν και οι ανάγκες  του μαθητή που ψάχνει το «κάτι παραπάνω».


Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «μαθαίνω έξυπνα» συνοπτικά παρέχει:


 • μελέτη και διδασκαλία μέσω πλούσιου ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού,
 • πλήρη ανάλυση της θεωρίας σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων,
 • υποδειγματικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις - ασκήσεις των σχολικών βιβλίων,
 • επιπρόσθετο υλικό (μεθοδολογίες, εξωσχολικές ασκήσεις, κ.α.) σε κάθε μάθημα,
 • ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό με χιλιάδες εκπαιδευτικά, έγχρωμα, κινούμενα σχέδια - animation (γραφικά, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες) σε όλα τα μαθήματα,
 • γρήγορα διαδραστικά τεστ αυτοαξιολόγησης (quiz) για τον καθημερινό έλεγχο της προσπάθειας των παιδιών
 • πλήρη στατιστικά στοιχεία προόδου της μελέτης, άμεσα διαθέσιμα για την ενημέρωση των γονέων.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «μαθαίνω έξυπνα» κάνει εύκολη και αποτελεσματική την εμπειρία της μελέτης με ΣΩΣΤΗ χρήση της τεχνολογίας.


Ωφέλειες χρήσης Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για τον μαθητή:


 • μαθαίνει «έξυπνα», εύκολα, αυτόνομα, ευχάριστα και αποτελεσματικά,
 • μελετά βάσει του προσωπικού ρυθμού αφομοίωσης και του μαθησιακού τύπου (εξατομίκευση),
 • ανακαλύπτει τη γνώση, δεν μαθαίνει με παπαγαλία, έχει ενεργητικό ρόλο στη μάθηση,
 • μαθαίνει να οργανώνει μόνος του τη μελέτη του με την κατάλληλη επίβλεψη και καθοδήγηση εκπαιδευτικού,
 • παρακολουθεί καθημερινά το χρόνο μελέτης και την βαθμολογία του στα μαθήματά του,
 • μαθαίνει να αξιοποιεί σωστά την τεχνολογία (υπολογιστής, διαδίκτυο) μετατρέποντας τη μελέτη σε «παιχνίδι»,
 • κεντρίζεται το ενδιαφέρον του με όμορφα και οικεία γραφικά – animation
 • καλύπτει τις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες του σε περίπτωση μαθησιακής δυσκολίας.